QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

May 31, 2019

 1. Chủ dự án gửi ý tưởng và thông tin dự án cần huy động vốn trên trang fundstart.vn hoặc qua email, fanpage của FundStart.

 2. FundStart tiến hành đánh giá sơ bộ và tư vấn cho chủ dự án về hình thức gọi vốn phù hợp.

  • Thời gian: 3-5 ngày làm việc.

  • Trong trường hợp dự án phù hợp với hình thức gọi vốn cộng đồng trả thưởng, dự án sẽ được chuyển tới các bước kế tiếp.

 3. Chủ dự án và FundStart thảo luận về việc hợp tác gọi vốn cộng đồng cho dự án, tư vấn các thủ tục và nội dung cần chuẩn bị…Thời gian dự kiến: tối thiểu 3 ngày làm việc, tùy tình trạng dự án.

 4. Chủ dự án và FundStart ký kết hợp đồng hỗ trợ gọi vốn. Chủ Dự án đóng một khoản tiền cọc tại thời điểm này.

 5. Thông tin về dự án được công bố chính thức trên website FundStart và bắt đầu chạy chiến dịch gọi vốn cộng đồng theo các thông tin trên hợp đồng đã ký kết.

 6. Chủ dự án thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing cho dự án để kêu gọi vốn từ cộng đồng. FundStart hỗ trợ hoạt động này thông qua các kênh truyền thông, báo chí và đối tác của FundStart.

 7. Kết thúc thời gian huy động vốn

  • Dự án kêu gọi thất bại:

   • Tiền vốn được FundStart hoàn lại cho người ủng hộ.

   • Tiền cọc của Chủ Dự án được hoàn trả trong vòng 10 ngày làm việc sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng.

  • Dự án kêu gọi thành công: 

   • Tiền vốn từ cộng đồng và tiền cọc được FundStart chuyển cho chủ dự án trong vòng 10 ngày làm việc sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng.

   • Chủ dự án đảm bảo quyền lợi của Người Ủng hộ và thực hiện báo cáo tiến độ dự án định kỳ hàng tháng cho tới khi hoàn thành cam kết và việc trả thưởng.