ĐẨY ĐƯA
Dự án Thời gian Số tiền đóng góp Tình trạng
PHIM NGẮN - ĐẨY ĐƯA 2018-05-13 10:50:58 100,000 đ
PHIM NGẮN - ĐẨY ĐƯA 2018-05-13 10:40:29 100,000 đ
PHIM NGẮN - ĐẨY ĐƯA
gửi bởi: ĐẨY ĐƯA
Phim ngắn độc lập Đẩy Đưa vé nên sự gắn kết và nỗi cô đơn mơ hồ của những người trẻ trong chính tình bạn đẹp của mình.
1,400,000 đ (3.59 %)

39,000,000đ

5 người đóng góp

0 ngày còn lại

Gọi vốn thất bại