CFF Studio
Dự án Thời gian Số tiền đóng góp Tình trạng
Eden's Sky
gửi bởi: CFF Studio
Game mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam với đồ họa siêu dễ thương và rất nhiều mini game thú vị chờ bạn khám phá
0 đ (0 %)

100,000,000đ

0 người đóng góp

151 ngày còn lại

Bản nháp

Racing Raider
gửi bởi: CFF Studio
Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm game \ Đua xe / và \ Combat / cùng lúc với nhiều người trên Mobile chưa?
300,000 đ (0.17 %)

172,000,000đ

2 người đóng góp

0 ngày còn lại

Gọi vốn thất bại