Châu Âu Không Biên Giới │Europe Without Borders - Women Beyond Boundaries

gửi bởi: Anna Huong Nguyen

Dự án là sự kết hợp giữa chuỗi sự kiện cộng đồng truyền cảm hứng cho phụ nữ và xuất bản sách du ký 'Châu Âu Không Biên Giới'

500,000đ (0.25%)

200,000,000đ

3 người đóng góp

0 ngày còn lại

Xuất bản tiểu thuyết Vai diễn lớn
gửi bởi: Vian Co
Vai diễn lớn là tiểu thuyết bi kịch, kể câu chuyện mà bạn ít gặp về kẻ mang nặng nỗi đau che giấu con người thật của bản thân..
450,000 đ (0.5 %)

90,000,000đ

5 người đóng góp

0 ngày còn lại

Xem thêm