Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS

gửi bởi: Hiratsuka Niki

Hành trình thay đổi nhận thức về lạm dụng tình dục đối với phụ nữ ở Việt Nam

60,000,000đ (100%)

60,000,000đ

36 người đóng góp

0 ngày còn lại

Triển lãm Vòng Quay Xoay 2017
gửi bởi: HypART
HypART là chương trình nghệ thuật công cộng dành cho giới trẻ với dự án đầu tiên là triển lãm Vòng Quay Xoay.
2,900,000 đ (3.63 %)

80,000,000đ

7 người đóng góp

0 ngày còn lại

Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS
gửi bởi: Hiratsuka Niki
Hành trình thay đổi nhận thức về lạm dụng tình dục đối với phụ nữ ở Việt Nam
60,000,000 đ (100 %)

60,000,000đ

36 người đóng góp

0 ngày còn lại

Xem thêm