Album Cổ Tích

gửi bởi: Katana Records

Album Cổ Tích ra đời với một chất liệu âm nhạc mới lạ cùng phương pháp tiếp cận và thưởng thức theo hình thức Pre-Order.

4,400,000đ (2.2%)

200,000,000đ

6 người đóng góp

0 ngày còn lại

Album Cổ Tích
gửi bởi: Katana Records
Album Cổ Tích ra đời với một chất liệu âm nhạc mới lạ cùng phương pháp tiếp cận và thưởng thức theo hình thức Pre-Order.
4,400,000 đ (2.2 %)

200,000,000đ

6 người đóng góp

0 ngày còn lại

Xem thêm