HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DỰ ÁN

May 31, 2019
  1. Khi bắt đầu kêu gọi cho dự án của mình, người sáng tạo phải chú ý những điều sau:

  • Cung cấp đầy đủ các thông tin về phương thức hoạt động, các phần quà, đảm bảo chất lượng sản phẩm và không thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Các hình thức khuyến khích sử dụng để có thể kêu gọi thuyết phục hơn: Nội dung chi tiết về dự án, hình ảnh, video, logo, audio, hay các sản phẩm mẫu sơ chế… trong suốt quá trình kêu gọi.
  • Các dự án phải độc lập với nhau, không được trùng nội dung với bất kỳ dự án nào đã kêu gọi.
  • Chủ dự án phải giải đáp những thắc mắc về tính năng sản phẩm, các phần thưởng để tăng độ tin tưởng, tính khả thi của một dự án
  1. Cách khởi tạo dự án trên Fundstart.vn
  • Bước 1: Đăng ký hoặc Đăng nhập trên trang web của Fundstart

             

  • Bước 2: Nhấn vào mục Đăng ký dự án bên tay phải phía trên màn hình. Đặt tên dự án và chọn lĩnh vực dự án bạn thuộc về

  • Bước 3: Điền rõ Kinh Phí Dự án bạn cần, chọn Dịch vụ đăng ký của bạn là gọi vốn cộng đồng hay chỉ đơn thuần giới thiệu dự án, sau đó chọn số ngày dự định hoàn thành và thời gian bạn dự định chạy gọi vốn. 

Bước 4: Hoàn thiện phần mô tả chi tiết dự án, phần thưởng dành cho người hỗ trợ bán vốn và thông tin về bạn (chủ dự án)

Bước 5: Sau khi hoàn thiện các thông tin yêu cầu trên web, Fundstart sẽ xem dự án và phản hồi đến bạn trong vòng từ 3-5 ngày làm việc.