CHI PHÍ GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG

May 31, 2019

Về phía Chủ dự án:

 1. Không mất phí tạo lập tài khoản

 2. Sau khi dự án được phê duyệt và ký hợp đồng với Fundstart, chủ  dự án sẽ đặt một khoản đặt cọc 2.000.000 VNĐ. Khi chiến dịch kết thúc, Fundstart sẽ hoàn tiền đặt cọc sau khi trừ các khoản phí quy định trong hợp đồng (nếu có).

 3. Chủ dự án cần chịu trách nhiệm với phí giao dịch phát sinh trong quá trình gọi vốn (nếu có); phí trong quá trình gửi quà đến người ủng hộ. 

 4. Nếu dự án kêu gọi vốn cộng đồng thành công: 
  • Phí dịch vụ của nền tảng Fundstart là 4.5% - 8% từ tổng giá trị số tiền kêu gọi được. 
  • Phí giao dịch ngân hàng nhận và chuyển tiền từ hệ thống về tài khoản của chủ dự án. 
 5. Nếu dự án thất bạn: 
  • Chủ dự án không mất phí dịch vụ từ Fundstart.
  • Chịu phí giao dịch và mở tài khoản ngân hàng. 
 6. Nếu chủ dự án không thực hiện dự án, hay không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, chủ dự án cần bồi thường tiền và chi phí cho Fundstart cũng như người ủng hộ theo Hợp Đồng đã ký kết.