Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

(English version below).

Được thành lập năm 2015, FundStart.vn là nền tảng gây vốn được tạo ra như một cầu nối giữa cộng đồng và những dự án sáng tạo. Sứ mệnh của FundStart là giúp bạn - những người có ý tưởng tuyệt vời - biến ước mơ thành hiện thực bằng nguồn vốn đến từ cộng đồng. Từ dự án nhỏ đến dự án lớn, FundStart tin rằng, cùng nhau chúng ta sẽ đem đến thế giới này nhiều điều thú vị, tốt đẹp hơn.

 1. FundStart là ngôi nhà ươm mầm sáng tạo: Các dự án đến với FundStart từ mọi lĩnh vực khác nhau: Điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật,thiết kế, game, điện tử, công nghệ…. Nhưng tất cả chỉ thành công nếu nhận được sự ủng hộ, góp vốn từ cộng đồng.
 2. FundStart là điểm giao nhau của sáng tạo, niềm đam mê và sự đón nhận của cộng đồng: Chủ dự án chia sẻ ý tưởng cùng FundStart. Cộng đồng yêu thích, họ sẽ ủng hộ tiền cho đến khi dự án hoàn thành mục tiêu và đúng thời hạn.
 3. Bạn là chủ sở hữu dự án của mình: FundStart là nguồn thông tin và nền tảng. Chúng tôi không tham gia vào quá trình thực hiện dự án và luôn tôn trọng quyền quản lý cũng như trách nhiệm của người khởi tạo dự án. Bất cứ ai cũng có thể tạo dự án gây vốn miễn đảm bảo quy định trên FundStart.
 4. Gọi vốn cộng đồng dựa trên niềm tin và trách nhiệm: Giữa chủ dự án, người góp vốn và FundStart hoạt động dựa trên sự tin tưởng. Các bên phải có trách nhiệm trước những điều đã cam kết thực hiện dựa trên hợp đồng đã ký kết và các hướng dẫn, Điều khoản sử dụng của FundStart.
 5. Không chỉ là sự cho và nhận: Người sáng tạo (chủ dự án) không đơn thuần chỉ cần vốn cho dự án của mình. Hơn hết, mỗi người chia sẻ ý tưởng đều nhận được sự quan tâm, góp ý từ cộng đồng. Người góp vốn không chỉ ủng hộ tiền cho dự án, mà còn góp phần hiện thực hóa những ý tưởng trên giấy và nhận được nhiều hữu ích mà dự án mang lại.
 6. Mang sáng tạo định vị tương lai: Cùng FundStart, người tham gia cộng đồng sẽ đem những ý tưởng mới đến với nhân loại, làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.


Fundstart.vn is an 2015 established Crowdfunding platform to act as a bridge between community and creative project. The platform’s mission focuses on supporting local startups with great and innovative ideas to realize their vision through community funding, whilst providing tool for such stat-ups to gauge themselves from the very first step based on input of the market. Our aim is to match ideas with great excutions, and present a gateway for making promising innovation a reality, regardless of the project sizes.

1. FundStart is where your creativity is nurtured: projects co - operating with FundStart vary in industries: entertainment; publishing, electronics, films, etc., Nevertheless, they all share one similar formula for success: recognitions and financial support from the local community.

2. FundStart is where creativity and passion meets: Fundstart user will have access to all listed projects, and have a chance to help the ideas’ owners to accomplish their dreams, by backing anything that pique their interests

3. You own your project: FundStart acts both as a source of information and a platform. Showing sincere respect to the rights of the project owners, we pledge to not be involved in the implementation process of your project. Furthermore, everybody can share their ideas on our website provided that they adhere to our terms and conditions.

4. Raising capital from community is based on trust and responsibility: operations among Fundstart, project owners and supporters are carried out based on trust. Parties are obliged through transparent contracts, Fundstart' terms and conditions as well as regulations of Vietnam to fulfill their commitments.

5. More than just transactions: project owners do not only need financial supports for their projects but also long for recognition, attention and feedback from the community. At the same time, supporters received more than just equivalent gifts that come with each donating package but rather a sense of accomplishment and satisfaction for contributing to a prominent idea.

6. Navigating the future with creativity: Alongside FundStart, the local community will lend a hand in introducing fresh ideas to the majority, step by step shaping a better future.(English version below).

 1. Chủ dự án đăng ký thông tin cần huy động vốn trên trang fundstart.vn
 2. FundStart duyệt đăng thông tin về dự án.
 3. Chủ dự án và FundStart ký cam kết huy động vốn.
 4. Người ủng hộ góp vốn tài trợ cho những dự án khả thi và sáng tạo.
 5. Dự án kêu gọi thành công, tiền vốn từ cộng đồng được FundStart chuyển cho chủ dự án.
 6. Dự án kêu gọi không thành công, tiền vốn được FundStart trả lại cho người ủng hộ.
 7. Chủ dự án đảm bảo quyền lợi của người ủng hộ vốn theo cam kết ban đầu và thực hiện báo cáo tiến độ dự án định kỳ hàng tháng cho tới khi hoàn thành cam kết với người ủng hộ.

 1. Project owners register their ideas and plans of crowdfunding on the Fundstart webpage.
 2. Fundstart agrees on publishing the ideas.
 3. Fundstart and project owners (creators) agree and sign all paperworks regarding the co-operation.
 4. The local community supports the ideas that interests them.
 5. In case of successful crowdfunding process, the money will be transfered from to the project owners.
 6. In case of unsuccessful crowdfunding process, the money will be returned to the supporters by Fundstart.
 7. The project owners are obliged to follow through their commitments to supporters, as stated in the contract and are obliged to provide monthly operational report of their projects to supporters until the end of the commitment period.

FUNDSTART và NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP