Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

(English version below).

Được thành lập năm 2015, FundStart.vn là nền tảng gây vốn được tạo ra như một cầu nối giữa cộng đồng và những dự án sáng tạo. Sứ mệnh của FundStart là giúp bạn - những người có ý tưởng tuyệt vời - biến ước mơ thành hiện thực bằng nguồn vốn đến từ cộng đồng. Từ dự án nhỏ đến dự án lớn, FundStart tin rằng, cùng nhau chúng ta sẽ đem đến thế giới này nhiều điều thú vị, tốt đẹp hơn.

 1. FundStart là ngôi nhà ươm mầm sáng tạo: Các dự án đến với FundStart từ mọi lĩnh vực khác nhau: Điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật,thiết kế, game, điện tử, công nghệ…. Nhưng tất cả chỉ thành công nếu nhận được sự ủng hộ, góp vốn từ cộng đồng.
 2. FundStart là điểm giao nhau của sáng tạo, niềm đam mê và sự đón nhận của cộng đồng: Chủ dự án chia sẻ ý tưởng cùng FundStart. Cộng đồng yêu thích, họ sẽ ủng hộ tiền cho đến khi dự án hoàn thành mục tiêu và đúng thời hạn.
 3. Bạn là chủ sở hữu dự án của mình: FundStart là nguồn thông tin và nền tảng. Chúng tôi không tham gia vào quá trình thực hiện dự án và luôn tôn trọng quyền quản lý cũng như trách nhiệm của người khởi tạo dự án. Bất cứ ai cũng có thể tạo dự án gây vốn miễn đảm bảo quy định trên FundStart.
 4. Gọi vốn cộng đồng dựa trên niềm tin và trách nhiệm: Giữa chủ dự án, người góp vốn và FundStart hoạt động dựa trên sự tin tưởng. Các bên phải có trách nhiệm trước những điều đã cam kết thực hiện dựa trên hợp đồng đã ký kết và các hướng dẫn, Điều khoản sử dụng của FundStart.
 5. Không chỉ là sự cho và nhận: Người sáng tạo (chủ dự án) không đơn thuần chỉ cần vốn cho dự án của mình. Hơn hết, mỗi người chia sẻ ý tưởng đều nhận được sự quan tâm, góp ý từ cộng đồng. Người góp vốn không chỉ ủng hộ tiền cho dự án, mà còn góp phần hiện thực hóa những ý tưởng trên giấy và nhận được nhiều hữu ích mà dự án mang lại.
 6. Mang sáng tạo định vị tương lai: Cùng FundStart, người tham gia cộng đồng sẽ đem những ý tưởng mới đến với nhân loại, làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.


Fundstart.vn was established in 2015 as a bridge between community and creative projects. Our mission focuses on supporting local startups to make their own innovative ideas happen with crowdfunding. Starting with reward-based crowdfunding model, FundStart provide a full package for every creators to build up and run their projects, including: crowdfunding function, business consultancy, brokerage and Marketing & Communication services. With this integrated service, we aim to help creators do a real-world market testing on FundStart's platform, build buzz for their pre-marketing plan and convince capital resources of their highly valuable products while gaining recognition and financial supports from local community.

1. FundStart is a hub of nurturing creativity in various categories, such as: technology products, film and video, games, art, comics, crafts, design, fashion, music, publishing and so on.

2. FundStart is the junction of creativity, passion and community's acceptance: Creators list projects on FundStart's platform. If community loves an idea, they will back for creator' project till it reaches funding goal before the crowdfunding campaign's expiration date.

3. You own your project: FundStart is an information hub also a platform. We have no right to involve in your project's operation works. Creators have their own rights on their products and crowdfunding campaigns. Everyone can run a crowdfunding project on our platform while complying our terms and conditions.

4. Raising fund is based on trust and responsibility: All activities between Fundstart, Project owners and Backers are based on trust. Both parties have obligation of complying contracts and Fundstart's terms and conditions.

5. More than just pledge packages: Creators do not only need financial supports for their projects but also for community's attention and feed-backs. At the same time, backers may receive not only equivalent gifts with each funding packages but a sense of accomplishment and satisfaction for contributing to successful prominent ideas.

6. Navigating the future by creativity: Along together with FundStart, every creators and backers help shaping a better future with their ideas and products.(English version below).

 1. Chủ dự án đăng ký thông tin cần huy động vốn trên trang fundstart.vn
 2. FundStart duyệt đăng thông tin về dự án.
 3. Chủ dự án và FundStart ký cam kết huy động vốn.
 4. Người ủng hộ góp vốn tài trợ cho những dự án khả thi và sáng tạo.
 5. Dự án kêu gọi thành công, tiền vốn từ cộng đồng được FundStart chuyển cho chủ dự án.
 6. Dự án kêu gọi không thành công, tiền vốn được FundStart trả lại cho người ủng hộ.
 7. Chủ dự án đảm bảo quyền lợi của người ủng hộ vốn theo cam kết ban đầu và thực hiện báo cáo tiến độ dự án định kỳ hàng tháng cho tới khi hoàn thành cam kết với người ủng hộ.

 1. Project owners register their ideas and plans of crowdfunding on the Fundstart webpage.
 2. Fundstart agrees on publishing the ideas.
 3. Fundstart and project owners (creators) agree and sign all paperworks regarding the co-operation.
 4. The local community supports the ideas that interests them.
 5. In case of successful crowdfunding process, the money will be transfered from to the project owners.
 6. In case of unsuccessful crowdfunding process, the money will be returned to the supporters by Fundstart.
 7. The project owners are obliged to follow through their commitments to supporters, as stated in the contract and are obliged to provide monthly operational report of their projects to supporters until the end of the commitment period.

FUNDSTART và NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP