Độc đáo với ghi-ta không dây Kurv tham gia gọi vốn cộng đồng

Posted on
Trong rất nhiều thế kỉ, đàn ghi-ta là nhạc cụ phổ biến nhất trong các loại nhạc cụ, với những ý tưởng sáng tạo không ngừng nghỉ, một nhóm ở London đã tạo ra chiếc đàn Guitar đ…
Continue reading "Độc đáo với ghi-ta không dây Kurv tham gia gọi vốn cộng đồng"