Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

(English version below).

Chính sách hoàn tiền gọi vốn cộng đồng

A. Nội dung chính sách:

FundStart sẽ đồng hành cùng Người ủng hộ cho đến khi dự án được thành công 100% số vốn mục tiêu. Nếu dự án thất bại trong khâu kêu gọi vốn cộng đồng, người ủng hộ sẽ được hoàn lại số tiền đã chuyển cho Chủ dự án qua FundStart.

B. Điều kiện hoàn tiền:

- Người ủng hộ sẽ được hoàn tiền nếu như đã ủng hộ thông qua FundStart và thực hiện đúng các quy định của FundStart. FundStart không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người ủng hộ chuyển tiền cho Chủ dự án thông qua các kênh khác ngoài hệ thống của FundStart quản lý.

- Số tiền đóng góp của Người ủng hộ sẽ được hoàn trả nếu Người ủng hộ ủng hộ tiền trong thời gian đang kêu gọi vốn cho dự án. Người ủng hộ góp vốn trước khi dự án diễn ra hoặc sau khi dự án đã kết thúc thì FundStart sẽ xem như số tiền góp vốn của Người ủng hộ là không hợp lệ và không có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã góp đó cho Người ủng hộ.

- Trong trường hợp dự án kêu gọi vốn thành công nhưng Người ủng hộ không nhận được sản phẩm như đã cam kết, trách nhiệm hoàn tiền thuộc về Chủ dự án.

C. Cam kết:

- Hoàn tiền ngay sau khi dự án gọi vốn mà Người ủng hộ đã góp vốn thất bại.

- Người ủng hộ sẽ nhận lại tiền hoàn qua thẻ hoặc tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để ủng hộ cho dự án trước đó.

D. Lưu ý:

- FundStart có thể sẽ sử dụng hình thức hoàn phí khác thay thế nếu Người ủng hộ đã thanh toán bằng thẻ cào điện thoại hoặc mPOS.

- Hoàn đúng chi phí Người ủng hộ đã góp vốn hợp lệ. Trong đó, Người ủng hộ chịu một khoản phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử để nhận lại tiền đã ủng hộ. Khoản phí này sẽ được FundStart khấu trừ trực tiếp trên số tiền hoàn lại cho Người ủng hộ.

- Trong trường hợp dự án mà Người ủng hộ ủng hộ thất bại, thủ tục hoàn tiền sẽ được Fundstart.vn tiến hành trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Tuy nhiên, tùy theo quy trình làm việc của mỗi ngân hàng mà thời gian hoàn tiền sẽ khác nhau. FundStart luôn cố gắng hoàn tiền đến Người ủng hộ trong thời gian sớm nhất.

- Đối với các khoản hoàn qua tài khoản thẻ thanh toán, thông thường do tính chất giao dịch, Người ủng hộ sẽ không nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng. Nếu Người ủng hộ muốn biết khoản tiền đã hoàn thành công hay chưa, xin vui lòng kiểm tra lại sao kê ngân hàng sau khi nhận được thông báo hoàn tiền của Fundstart.vn từ 5 – 15 ngày làm việc.

- Trong trường hợp quá thời gian trên mà sao kê của Người ủng hộ vẫn chưa nhận được khoản hoàn về, Người ủng hộ vui lòng liên hệ trung tâm thẻ của ngân hàng phát hành để kiểm tra hoặc liên hệ qua E-mail của FundStart: Info@fundstart.vn để được hỗ trợ.


REFUND POLICIES

A. General:

If a project fails to accrue enough capital during the crowdfunding period, Fundstart is obliged to return all the donated money back to the supporters.

B. Refund conditions:

- A supporter is entitled to a refund when he/she has made the donation via our approved payment gateway; closely adhered to our terms and conditions and finally, the donation must be made during the crowdfunding period of each individual project (all donation made before or after the crowdfunding period will be considered invalid and hence, will not be subjected to a refund.)

- In the event of supporters not receiving their rewards eventhough the project owner has succeeded in gathering his/her desired capital, the owner is fully responsible for refunding and compensating his/her supporters.

C. Our promises are:

- To make immediate refund after the project that you have invested in fails to gather enough capitals during our crowdfunding period.

- To return the donated money back to the supporters' bank cards or bank accounts that had been used previously to make the donations.

D. Notices:

- Fundstart can subtitute the refund method if the supporters donated using cellphone cards or mPOS.

- There will be a payment processing fee directly excluded from the refunded amount. This fee occurred when the supporters used our online payment gateway for donation.

- In the event of a project failing to accumulate enough capital during our crowdfunding period, all refunding procedures will be initiated by Fundstart during fifteen (15) working days

- It is important to note that due to differences in banks' working policies, the timing on each refund case will vary.

- Due to the policies of their corresponding banks, card users might not receive any notifications of the refund despite having received notification from Fundstart, they should contact their corresponding banks for more information or check their bank statement.

- If the supporters have not yet received their refund after 15 working days, they should contact their corresponding banks or Fundstart via email at info@fundstart.vn