HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG THẺ QUỐC TẾ
I. Danh sách các loại thẻ quốc tế được chấp nhận qua cổng Napas
II. Quy trình thanh toán trực tuyến tại cổng thanh toán quốc tế NAPAS
Bước 1: Khách hàng truy cập website ĐVCNT, chọn hàng hóa, dịch vụ và lựa chọn
hình thức Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán quốc tế NAPAS
Bước 2: Khách hàng được chuyển đến cổng thanh toán NAPAS, trang lựa chọn loại
thẻ thanh toán. Tại đky khách hàng chọn loại thẻ thanh toán (Visa, Master, JCB,
Amex). Và nhập số thẻ, ngày hết hạn, số CVV, CSC, và nhấn Thanh toán.
Ghi chú: Trường hợp thẻ có đăng ký 3D, Màn hình chuyển sang trang xác thực của
Ngân hàng.
Khách hàng nhập thông tin xác thực giao dịch (mật khẩu tĩnh đã đăng ký với ngkn
hàng hoặc OTP)
Bước 3: Màn hình thông báo giao dịch thành công và chuyển sang trang web của
ĐVCNT thông báo chi tiết giao dịch.