Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

Chọn mức đóng góp

 • Phần thưởng:
  (English version below)
  1- 1 tấm thiệp từ thành phố khác nơi mà bạn đang sống, như một lời cảm ơn của nghệ sĩ
  2- Và vé vào cửa cho buổi lễ ra mắt cuộc triển lãm
  -----
  1- A thank you postcard from the artist
  2- And a ticket to the opening night of the exhibition.

  Ngày giao hàng:Tháng 09/2017

 • Phần thưởng:
  (English version below)
  1- 1 tấm thiệp từ thành phố khác nơi mà bạn đang sống, như một lời cảm ơn của nghệ sĩ
  2- Vé vào cửa cho buổi lễ ra mắt cuộc triển lãm
  3- Và sách điện tử bao gồm 40 bức chân dung cùng câu truyện được triển lãm.
  ---
  1- A thank you postcard from the artist
  2- A ticket to the opening night of the exhibition.
  3- And an ebook containing the 40 portraits and stories which will feature in the exhibition.

  Ngày giao hàng:Tháng 12/2017

 • Phần thưởng:
  (English version below)
  1- 1 tấm thiệp từ thành phố khác nơi mà bạn đang sống, như một lời cảm ơn của nghệ sĩ
  2- Vé vào cửa cho buổi lễ ra mắt cuộc triển lãm
  3- Sách điện tử bao gồm 40 bức chân dung cùng câu truyện được triển lãm.
  4- Và tên cùng ảnh của người ủng hộ sẽ được đăng trên mục “lời cảm ơn” của cuốn sách điện tử.
  ---
  1- A thank you postcard from the artist
  2- A ticket to the opening night of the exhibition.
  3- An ebook containing the 40 portraits and stories which will feature in the exhibition.
  4- And your name with picture featured in the acknowledgements section of the ebook.

  Ngày giao hàng:Tháng 12/2017

 • Phần thưởng:
  (English version below)
  1- 1 tấm thiệp từ thành phố khác nơi mà bạn đang sống, như một lời cảm ơn của nghệ sĩ
  2- Vé vào cửa cho buổi lễ ra mắt cuộc triển lãm
  3- Sách điện tử bao gồm 40 bức chân dung cùng câu truyện được triển lãm.
  4- Tên cùng ảnh của người ủng hộ sẽ được đăng trên mục “lời cảm ơn” của cuốn sách điện tử.
  5- Và một cuốn sách bìa cứng trong đợt xuất bản đầu tiên, nội dung kể cuộc hành trình của tôi và dự án tại Việt Nam.
  ---
  1- A thank you postcard from the artist
  2- A ticket to the opening night of the exhibition.
  3- An ebook containing the 40 portraits and stories which will feature in the exhibition.
  4- Your name with picture featured in the acknowledgements section of the ebook.
  5- And a hard copy of the first book to be published on the project, covering my journey of the project in Vietnam.

  Ngày giao hàng:Tháng 03/2018

 • Phần thưởng:
  (English version below)
  1- 1 tấm thiệp từ thành phố khác nơi mà bạn đang sống, như một lời cảm ơn của nghệ sĩ
  2- Vé vào cửa cho buổi lễ ra mắt cuộc triển lãm
  3- Sách điện tử bao gồm 40 bức chân dung cùng câu truyện được triển lãm.
  4- Tên cùng ảnh của người ủng hộ sẽ được đăng trên mục “lời cảm ơn” của cuốn sách điện tử.
  5- Một cuốn sách bìa cứng trong đợt xuất bản đầu tiên, nội dung kể cuộc hành trình của tôi và dự án tại Việt Nam.
  6- Và tên của người ủng hộ sẽ được đăng trên mục “lời cảm ơn” của cuốn sách bìa cứng.
  ---
  1- A thank you postcard from the artist
  2- A ticket to the opening night of the exhibition.
  3- An ebook containing the 40 portraits and stories which will feature in the exhibition.
  4- Your name with picture featured in the acknowledgements section of the ebook.
  5- A hard copy of the first book to be published on the project, covering my journey of the project in Vietnam.
  6- And your name in the acknowledgements section of the book.

  Ngày giao hàng:Tháng 03/2018

 • Phần thưởng:
  (English version below)
  1- 1 tấm thiệp từ thành phố khác nơi mà bạn đang sống, như một lời cảm ơn của nghệ sĩ
  2- Vé vào cửa cho buổi lễ ra mắt cuộc triển lãm
  3- Sách điện tử bao gồm 40 bức chân dung cùng câu truyện được triển lãm.
  4- Tên cùng ảnh của người ủng hộ sẽ được đăng trên mục “lời cảm ơn” của cuốn sách điện tử.
  5- Một cuốn sách bìa cứng trong đợt xuất bản đầu tiên, nội dung kể cuộc hành trình của tôi và dự án tại Việt Nam.
  6- Tên của người ủng hộ sẽ được đăng trên mục “lời cảm ơn” của cuốn sách bìa cứng.
  7- Và một tấm chân dung 26x38cm vẽ người ủng hộ hoặc người quen, thực hiện bởi nghệ sĩ.
  ---
  1- A thank you postcard from the artist
  2- A ticket to the opening night of the exhibition.
  3- An ebook containing the 40 portraits and stories which will feature in the exhibition.
  4- Your name with picture featured in the acknowledgements section of the ebook.
  5- A hard copy of the first book to be published on the project, covering my journey of the project in Vietnam.
  6- Your name in the acknowledgements section of the book.
  7- And A 26x38cm commission portrait drawing of you or a person you know by the artist.

  Ngày giao hàng:Tháng 03/2017

Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS

Sự kiện
4.0%

2017-04-26

2017-04-18

8

172

Đang gọi vốn

mục tiêu 60,000,000 VNĐ
Ủng hộ

còn 172 ngày

Dự án bắt đầu nhận vốn từ ngày: 18/04/2017 - 15:27:00

Onlinepayment 2a47b1f265bdbe666d722790ed1aee5834ede96a1a0d926d7571d9f2ba3fae98

'1001 Portraits of the Goddess'

(English version in Italic)

Xin chào, tôi tên là Hiratsuka Niki và tôi là một nghệ sĩ 31 tuổi đến từ Úc. Tôi bắt đầu dự án này năm ngoái khi tôi nhận ra một điều về bản thân mình.

Greetings, my name is Hiratsuka Niki and I am a 31-year-old artist from Australia. I started this project since last year when I realized there is one issue about myself.

Đó là bằng cách nói lên điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với tôi khi còn nhỏ, tôi có thể giải thoát bản thân khỏi quá khứ của chính mình. Bằng cách chia sẻ nó một cách công khai, tôi đã có thể nhận ra rằng những gì đã xảy ra với tôi không phải là lỗi của tôi:

By speaking up about the tremendous past I went through during my childhood, I can find myself free from it. Sharing it to the public helped me to realize that what happened back then was not my fault:

(Cảnh báo kích động/Alert: Disturbing content)

Tôi đã thông báo tại triển lãm cá nhân của tôi ở Sydney rằng tôi đã bị lạm dụng tình dục bởi cha tôi khi còn nhỏ.

I announced at my exhibition in Sydney that I was sexually abused by my father when I was little.

Mặc dù không dễ dàng, tôi đã khám phá ra rằng mọi người thực sự quan tâm, ủng hộ và thậm chí biết ơn vì tôi chia sẻ câu chuyện của tôi với họ.

Even though it was not easy, I was moved to discover that the people who listened to my story truly cared, supported and even were graceful that I shared it with them.

Sau đó, những phụ nữ khác đã trải qua những điều tương tự đã tiếp cận tôi và nói với tôi rằng khi họ nghe câu chuyện của tôi, họ cảm thấy bớt cô đơn đi. Họ nói rằng câu chuyện đã cho họ thêm sức mạnh, và họ cũng bắt đầu thực hiện các bước để phá vỡ sự im lặng của họ và bước vào một cuộc sống tự chủ hơn.

Shortly after, other women who had experienced the same trauma approached me and tell me they feel less lonely now that they had heard my story. They said it gave them the strength they need to start walking onto a difficult yet necessary path, to break the silence and get control of their lives.


Điều này cho tôi ý tưởng để đi du lịch vòng quanh thế giới vẽ 1001 chân dung của những người phụ nữ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về lạm dụng tình dục của họ. Dự án của tôi sẽ là một cách để phụ nữ phá vỡ sự im lặng, được lắng nghe, nâng cao nhận thức và tạo cảm hứng cho sự thay đổi trên toàn thế giới.

This gave me the idea of travelling around the world and draw 1001 portraits of women who are ready to share the stories of their own sexual abuse experiences. My project will be a voice spoken for those women, a call to raise proper awareness within the community, and a way to inspire changes around the world.

Kế hoạch triển khai dự án

Sau khi vẽ 5 phụ nữ ở Sydney, tôi chuyển đến Hà Nội, Việt Nam. Bởi vì tôi đã sống ở đây năm 2009-2010 và đã học được cách nói ngôn ngữ, tôi đã nhanh chóng yêu đất nước và con người, và cảm thấy được thúc đẩy để mang lại cơ hội cho dự án của tôi ở đây.

After drawing 5 women in Sydney, I moved to Hanoi, Vietnam. I lived here during the 2009-2010 period and learnt to speak the Vietnamese language. I have also learnt to love this country and its people that I feel so motivated to gain a chance to develop my project here.

Như bạn có thể nhận thấy, đã có những cuộc thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông sau những sự cố gần đây về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em và lần đầu tiên chủ đề lạm dụng tình dục đang được công khai trong các cuộc trò chuyện ở Việt Nam.

As you may have noticed, there have been several ardent discussions on social media about recent incidents regarding child sexual abuse issue, and this is the first time such matter was publicly brought to surface in conversations of Vietnamese.

Đột nhiên, lần đầu tiên ở đây, chúng ta có những phụ nữ muốn công khai nói về trải nghiệm của mình nhằm mang lại thay đổi.
Sau khi phát hành video câu chuyện của tôi gần đây (xem ở trên), tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ phụ nữ cả ở Việt Nam và ở nước ngoài với muốn tham gia dự án của tôi và các yêu cầu truyền thông của báo chí Việt Nam.

And also, for the first time we may also have women here who would like to share their stories to public in order to influence changes. After publishing the video of my recent talk (link above), I received many messages from women in Vietnam and abroad about their wish to participate in my project, alongside with requests from Vietnamese media entities.

Để nâng cao nhận thức về truyền thông xã hội, tôi hiện đang lên kế hoạch triển lãm lớn khoảng 39 bức chân dung ở tầng cao nhất của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội vào cuối năm nay.

In order to enhance the awareness via social media channels, I am currently planning to open an exhibition with 39 portraits in the top floor of the Vietnamese Women’s Museum in Hanoi at the end of this year.

Tôi xin mời đóng góp của Việt Nam để giúp tôi chi trả cho việc quảng bá và triển khai một cuộc triển lãm quy mô lớn.

Thus I would like to launch a crowdfunding project with contributions from the people of Vietnam, to assist me in running media and marketing work, as well as implementing a large-scale exhibition.


Sử dụng nguồn vốn

Tôi ước tính rằng khoảng 60 000 000 (60 triệu VNĐ) sẽ bao gồm việc thuê triển lãm, chi phí đi laị ̣̣(trong Việt Nam), quảng cáo và những ấn phẩm đặc quyền cho những người đóng góp, hỗ trợ tôi - bạn có thể tìm thấy ở phía bên trái của trang.

I estimate that approximately VND 60.000.000 (Sixty million Vietnam Dong) will be used for renting a space for exhibition, marketing and exclusive publications for backers of my project (pie chart illustration below).

Nếu bạn không thể đóng góp tài chính nhưng muốn hỗ trợ dự án, bạn có thể chia sẻ dự án gây quỹ này với mạng lưới của bạn nhằm giúp mở rộng phạm vi của dự án. If you cannot fund the project financially but still wish to contribute, you can share the project’s information within your network to widen the scoop of influence, and help deliver a successful funding outcome.


Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tất cả những người ủng hộ tuyệt vời của tôi, vì đã đứng bên tôi và ủng hộ tôi trong việc phá vỡ sự im lặng về lạm dụng tình dục.

I would like to sincerely thank to all of my wonderful backers, for standing next to me and support me in breaking the silence covering the topic of sexual abuse.

Hãy giữ liên lạc thường xuyên! Tôi thường xuyên đăng bài trên Facebook qua:

www.facebook.com/1001portraitsofthegoddess

Please keep in touch! I share my post about the project frequently via Facebook:

www.facebook.com/1001portraitsofthegoddess


Bạn có thể là người đầu tiên để lại bình luận.

Bạn cần đăng nhập để đăng bình luận

Xin chào, tôi là Hiratsuka Niki và tôi là nghệ sĩ tự do đến từ nước Úc.

My name is Hiratsuka Niki and I am an artist from Australia.

Thông tin đang được cập nhật