Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

(English version below).


A/ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỦNG HỘ:

1. Khi tạo lập tài khoản: Người ủng hộ không mất bất kì khoản phí nào.

2. Khi ủng hộ cho 1 dự án trên FundStart.vn: Người ủng hộ chịu một phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử. Khoản phí này được khấu trừ trực tiếp vào từng mức ủng hộ cho các dự án và sẽ không được hoàn trả dù dự án gọi vốn thất bại.

3. Khi nhận lại số tiền đã ủng hộ trong trường hợp dự án gọi vốn thất bại: Người ủng hộ chịu một khoản phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử để nhận lại tiền đã ủng hộ. Khoản phí này sẽ được FundStart khấu trừ trực tiếp trên số tiền hoàn lại cho Người ủng hộ.

---

B/ ĐỐI VỚI CHỦ DỰ ÁN:

1. Khi tạo lập tài khoản: Chủ dự án không mất bất kì khoản phí nào.

2. Sau khi ký hợp đồng với FundStart, chủ dự án phải đặt cọc một khoản phí trị giá 2.000.000 đồng trong thời gian huy động vốn. Kết thúc chiến dịch kêu gọi vốn, số tiền này sẽ được FundStart hoàn trả sau khi khấu trừ phí dịch vụ khi sử dụng tài khoản vãng lai do FundStart mở cho Chủ dự án theo biểu phí dịch vụ của ngân hàng Vietcombank.

3. Đối với các dự án gọi vốn trong năm 2016, nếu số vốn mục tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 50 triệu đồng, chủ dự án được miễn phí đăng tải trên FundStart.

4. Khi dự án kêu gọi thành công:

- Chủ dự án chịu một khoản phí tiện ích khi sử dụng cổng thanh toán điện tử để nhận tiền đầu tư từ người ủng hộ.

- Gọi vốn thành công là khi hết thời hạn gọi vốn, số tiền kêu gọi được đạt mức BẰNG hoặc LỚN HƠN số vốn mục tiêu mà chủ dự án đề ra tại thời điểm ký Hợp đồng với FundStart và đăng tải trên nền tảng gọi vốn cộng đồng FundStart.vn.

- Chủ dự án sẽ phải trả một khoản phí tuân theo Hợp đồng đã ký kết với FundStart dao động trong khoảng: 4,5% - 8% số tiền kêu gọi được, tùy từng dự án. Khoản phí này sẽ được FundStart trừ trực tiếp vào số vốn đã huy động thành công khi chuyển khoản cho Chủ dự án sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng.

- Chủ dự án chịu phí giao dịch ngân hàng để FundStart chuyển tiền của người ủng hộ vào tài khoản của chủ dự án.

- Trước khi chấm dứt các thỏa thuận với người ủng hộ, chủ dự án phải hoàn trả số tiền đã góp được nếu không có khả năng tiếp tục thực hiện dự án dù đã gọi vốn thành công.

5. Khi dự án kêu gọi thất bại:

- Gọi vốn thất bại là khi hết thời hạn gọi vốn, số tiền kêu gọi KHÔNG ĐẠT 100% số vốn mục tiêu mà chủ dự án đề ra tại thời điểm ký Hợp đồng với FundStart và đăng tải trên nền tảng gọi vốn cộng đồng FundStart.vn.

- Chủ dự án không mất khoản phí nào.

6. Bồi thường tiền, chi phí cho Fundstart, người ủng hộ theo Hợp đồng đã ký kết với FundStart nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết.

7. Các khoản phí khác: Chủ dự án phải tự chịu các khoản phí trong quá trình gửi phần thưởng đến những người ủng hộ.A/ ON THE SIDE OF SUPPORTERS:

1. Registration: No fee.

2. Suporting a project on FundStart.vn: There will be a small payment processing fee, which will not be returned in the event of the supported project failing to gather enough funding.

3. When receiving the refund: There will be a small fee for using our electronic payment gateway. This fee will be excluded directly in the refunded amount.

B/ ON THE SIDE OF THE PROJECT OWNER:

1. Registration: No fee.

2. After signing the contract with FundStart, creator will deposit VND2 million, which will be refunded when the campaign ends after deducting sub account’s service charges.

3. In 2016, if a project’s target capital is under VND50 million, there will be no fee for publishing on the FundStart platform.

4. If a project is successfully funded:

- The crowdfunding campaign is considered successfully funded when before or exactly at the deadline, the amount of money accumulated is equal or greater than the target capital.

- FundStart is entitled to a fee of 4.5% - 8% of the total amount raised, depending on the nature of each project.

- The project owner is obliged to pay the bank transaction fee to transfer the accumulated money from FundStart to the project owner's account.

5. If a project is not successfully funded: There are no fees.

- If the amount of money does not reach the intended target capital during the crowdfunding period, funding is considered unsuccessful.

6. In the event of contract violation: the project owner is required to pay compensation to Fundstart and to the supporters based on the nature of the violation, the terms and conditions of Fundstart and/or of the contract binding all foreseeable and possibly related parties.

7. The project owner is obliged to pay the transporting fees of all the rewards to the supporters.