Loại bỏ nguy cơ bị nhiễm xạ cho cộng đồng với dự án Radium

Posted on
Radium có ưu điểm gì? Trước đây, khi nhắc đến thiết bị đo lường phóng xạ như Geiger counters, hầu hết mọi người nghĩ đó là những hộp đen trong các lò phản ứng hạt nhân hoặc tàu…
Continue reading "Loại bỏ nguy cơ bị nhiễm xạ cho cộng đồng với dự án Radium"