Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

KHÁM PHÁ > Văn hóa - Nghệ thuật

Hãy trở thành người đầu tiên khởi tạo dự án và gây quỹ trên FundStart!

Văn hóa - Nghệ thuật

Project thumb viet nam co phuc goi von cong dong anh chinh

Việt Nam Cổ phục

Dự án phục dựng các trang phục truyền thống tiêu biểu và biểu trưng của Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử trải dài từ Lý đến Nguyễn.

VNĐ còn ngày
0%