Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

KHÁM PHÁ > Sự kiện

Hãy trở thành người đầu tiên khởi tạo dự án và gây quỹ trên FundStart!

Sự kiện

Project thumb 1 1

Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS

Hành trình thay đổi nhận thức về lạm dụng tình dục đối với phụ nữ ở Việt Nam

VNĐ còn ngày
0%

Sự kiện

Project thumb fundstart cover

Triển lãm Vòng Quay Xoay 2017

HypART là chương trình nghệ thuật công cộng dành cho giới trẻ với dự án đầu tiên là triển lãm Vòng Quay Xoay.

VNĐ còn ngày
0%