Dự án khởi nghiệp gọi vốn cộng đồng

Khám phá dự án sáng tạo thực hiện gọi vốn cộng đồng

Tìm hiểu về FundStart

KHÁM PHÁ > Sự kiện

Hãy trở thành người đầu tiên khởi tạo dự án và gây quỹ trên FundStart!

Sự kiện

Project thumb 1 1

Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS

Hành trình thay đổi nhận thức về lạm dụng tình dục đối với phụ nữ ở Việt Nam

VNĐ còn ngày
0%